konzultácie

Poskytovanie konzultácií zahŕňa odborné rady a návrhy týkajúce sa údržby a rozvoja záhrad a zelených priestorov, s dôrazom na optimalizáciu rastlinného života, plánovanie projektov a udržateľné riešenia.